Kontaktoplysninger

Bronk IVS
Fælledvej 74
9493 Saltum
CVR-nr: 38677292
Tlf.: +45 20 94 06 77
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Betaling

Predictions modtager betaling med Dankort. Betaling trækkes fra din konto, når du køber adgang til et af vores spil.
Alle beløb er i DKK (danske kroner).
Predictions bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Fortrydelsesret

Køb af eller deltagelse i spil på predictions.dk er ikke omfattet af en ret til fortrydelse, i henhold til forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 4. Kontoindehavers ret til fortrydelse bortfalder således, når spillet er købt.
I tilfælde af at spillet ikke gennemføres tilbagebetales indbetalingen.

Registrering af dine persondata

Vi registrerer dine indtastede persondata i vores system, så vi kan behandle dem og senere informere dig.
 
Dine oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand, og du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, ligesom du selv har ret til indsigt i samtlige oplysninger, vi har registreret om dig.
 
Henvendelser i forbindelse med din brugerregistrering og persondataloven bedes rettet til Predictions på 20 94 06 77 eller ved at sende os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 
 

Generelle vilkår for brug af siden Predictions.dk.

 

Indledning
Nedenstående generelle vilkår er gældende for de brugere, der ønsker at oprette en profil på Predictions.dk.

Ud over disse beskrevne vilkår gælder også de til enhver tid gældende spilleregler for alle spillene på Predictions.dk. Spillereglerne kan ses på Predictions.dk, hvor også de begrænsninger, der måtte følge af disse bestemmelser, er beskrevet. Ved oprettelse af en profil på Predictions.dks hjemmeside indgår brugeren kontrakt med Predictions.dk på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser. 

Predictions.dk forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt vi ændrer de af brugeren accepterede vilkår, vil Predictions.dk orientere om dette.

 1. Identitet og adgangskode
  Registrering som bruger hos Predictions.dk kan kun foretages af en person, som

- har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,
- er fyldt 18 år,
- har dansk, grønlandsk eller færøsk bopælsadresse.
Det er brugerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at brugeren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke udleveres.  

Hvis der sker ændringer i de oplysninger, brugeren har afgivet i forbindelse med registreringen på Predictions.dk, herunder ændring af brugerens mailadresse, er brugeren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via Predictions.dk eller at kontakte os via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

Predictions.dk indhenter ved verifikation af en spillers informationer til verifikation af opretterens identitet, herunder CPR-nummer, navn og adresse. Informationen får Predictions.dk verificeret via det Centrale Personregister. Predictions.dk forbeholder sig ret til at korrigere de af brugeren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af brugeren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. Såfremt der er betydelige forskelligheder i angivne oplysninger og oplysningerne fra CPR-registret, vil brugeren blive pålagt en ekstra dokumentation af sin adresse.

Under verifikation af en profil skal brugeren anvende sit NemID brugernavn og sit NemID kodeord. Brugeren skal udover sit brugernavn og sit kodeord også benytte sit eget unikke nøglekort fra NemID for at kunne tilgå sin profil på Predictions.dk. Under oprettelsen vælger brugeren et alias, som ikke kan ændres. Dette alias er unikt og må ikke være af upassende eller stødende karakter. Predictions.dk forbeholder sig retten til enhver tid at ændre en brugers alias eller udelukke brugeren, såfremt disse regler ikke er overholdt.

Hvis opretteren er registreret i ROFUS (registret for selvudelukkede brugere), vil dette dog ikke være muligt.

Brugeren er forpligtet til at opbevare og anvende sit NemID brugernavn, sin personlige NemID adgangskode samt sit NemID nøglekort på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende brugernavn og personlig adgangskode.

Brugeren er forpligtet til straks at underrette Predictions.dk, hvis brugeren opdager eller får mistanke om, at andre kender eller anvender brugernavn, adgangskode og/eller personligt nøglekort.

Brugeren bekræfter ved sin accept af vilkårene, at denne ved oprettelsen af dennes profil på Predictions.dk alene handler på egne vegne og ikke vil overlade brugen af sin profil til tredjemand.

Predictions.dk forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre brugerens profil på Predictions.dk.

 1. Behandling af personlige oplysninger
  Ved brugerens accept af vilkårene samtykker brugeren til, at Predictions.dk indhenter persondata om brugeren med henblik på verifikation af dennes identitet. Disse persondata kan omfatte brugerens navn, adresse, alder, e-mail adresse, betalingskortsoplysninger, spilhistorik samt IP adresse.

De oplysninger, brugeren skal afgive til Predictions.dk ved oprettelsen, er lovpligtige oplysninger, som vi er pålagt at kræve i forbindelse med oprettelse af en profil på Predictions.dk. Oplysningerne er nødvendige for oprettelse af brugerens profil, identitetsbekræftelse og gennemførelse af spil samt for indbetalinger og overførsel af gevinster.

Predictions.dk og vores partnere er forpligtet til at behandle de oplysninger, som brugeren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder også oplysninger om brugerens spilleadfærd. Oplysningerne vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere ved Predictions.dk, som alle ved ansættelse har underskrevet en tavshedspligt.

Alle personer ansat ved Predictions.dk skriver ved ansættelse under på en tavshedspligt i forhold til alle brugeres data.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelse alene blive behandlet af Predictions.dk og vores partnere i relation til forholdet mellem brugeren og Predictions.dk. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra brugeren.

I forhold til bekendtgørelsen for onlinekasino udstedt af Spillemyndigheden, er der forhold, vi er pålagt af Spillemyndigheden for at sikre, at vi driver vores virksomhed forsvarligt. I forbindelse med disse regler kan Spillemyndigheden kræve oplysninger om enkelte brugere. Kun i forbindelse med disse undersøgelser vil andre end førnævnte få indsigt i brugerens data.

Predictions.dk opbevarer brugerens data indtil 5 år efter ophør af brugerens profil. Dette er et lovkrav.

Predictions.dk passer som dataansvarlig godt på brugerens oplysninger. Derfor kan brugeren roligt og sikkert indtaste sine personlige oplysninger på Predictions.dk hjemmeside. Som registreret hos Predictions.dk, har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Brugeren har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende. Disse rettigheder har man efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundecenter via mail. 


 1. Spærring
  Predictions.dk kan til enhver tid og uden varsel spærre brugerens profil. Sker dette, vil brugeren ikke kunne tilgå sin profil, men vil altid kunne få alle ønskede oplysninger om sin profil udleveret.

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt brugeren har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin profil eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår over for Predictions.dk.

Predictions.dk kan endvidere spærre brugerens profil, såfremt brugerens spillemønster - efter Predictions.dk 's vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres brugeren på forhånd om en spærring.

Predictions.dk kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af brugerens profil, såfremt Predictions.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af brugerens profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede. Predictions.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

 1. Ansvar
  Brugeren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis brugeren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved brugerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis brugeren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden, fordi brugeren ikke har opbevaret denne på en forsvarlig og sikker måde.

Såfremt brugeren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra brugerens profil, skal brugeren rette henvendelse til Predictions.dk hurtigst muligt. Når spærringen af brugerens profil er bekræftet af Predictions.dk, er brugeren ikke længere ansvarlig for misbrug af brugerens profil.

Predictions.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Predictions.dk 's systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Predictions.dk er ikke forpligtet til at udlevere eventuelle præmier, hvis brugeren på ulovlig vis har opnået gevinsten via manipulation eller ulovlig indtrængen eller lignende. Samtidig forbeholder Predictions.dk sig også retten til ikke at udlevere præmier, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.